Покана за свикване на общо събрание на Българо-Кипърска бизнес асоциация.